Min baggrund

 

 

 

 

Uddannet cand.pæd.psych. og cand.mag i psykologi og historie. Blev autoriseret af psykolognævnet i 2004.

Selvstændig praksis siden 2007. Har primært arbejdet med børn, unge og familier samt voksne med psykiatriske, sociale, aldersrelaterede og kulturelle vanskeligheder.

25 års erfaring som underviser og foredragsholder indenfor det psykologfaglige felt. Har undervist på en vifte af uddannelsesinstitutioner, herunder blandt andet gymnasiet,  højskoler,  mellemlange uddannelser og på diverse kurser og temadage.

10 års erfaring med konsultation og supervision af individer og faggrupper, forældrerådgivning og psykologiske undersøgelser af såvel børn som voksne

Specialiseret i at arbejde med komplekse sager indenfor børne- og familieområdet samt det tværfaglige samarbejde i professionelle teams omkring særlig udsatte . Min erfaring er blandt andet opbygget gennem ansættelse i en pædagogisk-psykologisk rådgivning indenfor amt og kommune samt ansættelse i staten som konsulent på specialundervisningsområdet i  Undervisningsministeriet.

Gennemført et efteruddannelsesforløb i systemisk ledelse. Har herudover deltaget i diverse kurser indenfor udviklingspsykologi, læringspsykologi samt børnepsykologi såvel herhjemme som i USA.

 

 

 


'